Skip to content

Volikirja sõlmimine

Kui soovid osta tooteid või teenuseid ettevõtte nimele, sõlmime volikirja, mida saab teha kõikides müügiesindustes kohapeal või saates täidetud volikirja aadressile finants@sami.ee. Volikirja sõlmimine ei anna automaatselt võimalust saada teenuseid või tooteid firma nimel krediidi alusel, tingimused antakse teada pärast volikirja ülevaatamist.